Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №16 Рівненської міської ради

Правила прийому до закладу освіти (Положення про електронну чергу)

Правила прийому до ЗДО №16

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється керівником  впродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних електронної черги та поданих реєстратором.

Для  зарахування  дитини  до закладу освіти необхідно надати:

  • Свідоцтво про народження дитини, довідка з місця реєстрації, паспорт батьків;
  • Наявність медичної довідки (№086-1/0) про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;
  • Ксерокопія карти профщеплень;
  • Заява батьків або осіб, які їх замінюють (заповнюється на місці);
  • Довідка ЛКК (часто хворіюча дитина простудними захворюваннями) або направлення з обласного протитуберкульозного диспансеру м. Рівне (за наявності);
  • Документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (за наявності);
  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО) (за наявності);
  • Папка формату а5;
  • Обов'язково бути зареєстрованим на сайті управління освіти Рівненського міськвиконкому http://rosvita.rv.ua/ у черзі в ЗДО №16.

                                                                        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської міської

ради 23.05.2013 № 3036

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей
для влаштування у заклад дошкільної освіти м. Рівного

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклад дошкільної освіти м. Рівного (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти міста Рівного.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти (далі – ЗДО), що є у комунальній власності територіальної громади міста Рівного здійснюється з метою:

– забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО м. Рівного;

– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

– забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного;

– запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО;

– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО м. Рівного.

1.3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному.

1.4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ЗДО– єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу.

Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. Порядок внесення відомостей про ЗДО.

2.1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ЗДО є обов’язковим.

2.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ЗДО:

– повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;

– кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;

– перелік зарахованих дітей до ЗДО;

– кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік).

2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ЗДО.

2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.

2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ЗДОпро внесення зміни (виключення) відомостей.

3. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ЗДО.

3.1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ЗДО є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу.

3.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація:

а) про дітей:

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– дата народження;

– адреса проживання;

– серія та номер свідоцтва про народження;

– інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

– прізвище, ім’я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– навчальний заклад та вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;

– електронна пошта (E-mail) (при наявності);

– контактний телефон.

3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, що їх замінюють через сайт Управління освіти www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

– заявлена особа вже зареєстрована;

– порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений підпунктах 3.2., 3.3.

3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

– на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;

– на підставі заяви керівників ЗДО, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ЗДО та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ЗДОу визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).

3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожногоЗДО при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 4. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу.

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).

4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ЗДОта за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.

4.4. Заявник зобов’язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204).

4.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО за згодою самого заявника.

4.6. Директори закладів дошкільної освіти проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.

4.7. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.7.1. Вибір закладу дошкільної освіти відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу).

4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.7.3. До пільгових категорій належать:

– діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

– діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;

– діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);

– діти, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС;

– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку.

4.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

4.9. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ЗДО.

4.10. Питання ротації дітей з одного ЗДО в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

 5. Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних.

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження дитини, а також вибір закладу дошкільної освіти (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

 6. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у ЗДО.

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ЗДО.

6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти здійснює Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. Прикінцеві положення.

7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.